So sánh sản phẩm

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỦY ĐIỆN, NHIỆT ĐIỆN

1. NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ CÀ MAU
 • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Địa điểm: Cà mau
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
 • Hệ thống chữa cháy khí
 • Hệ thống chữa cháy Foam​
2. NHÀ MÁY DỆT MAY TAL VĨNH PHÚC
 • Chủ đầu tư: TAL (VietnamGarment Manufacturing Limited 
 • Địa điểm: Vĩnh Phúc
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
 • Hệ thống chữa cháy nước
 • Hệ thống báo cháy địa chỉ Edwards EST3

 
3. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).
 • Địa điểm: Bắc Giang
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
  • Hệ thống chữa cháy 
  • Hệ thống báo cháy


4. NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN XANXAY - LÀO
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Điện Việt - Lào.
 • Địa điểm: Xekaman, Lào
 • Hạng mục thi công: T&C các hệ thống
  • Hệ thống chữa cháy nước
  • Hệ thống báo cháy Edwards EST3

5. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Tổng công ty Phát điện 1
 • Địa điểm: Trà Vinh
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
  • Hệ thống chữa cháy 
  • Hệ thống báo cháy


6. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện lực Quốc tế Trung Quốc, Tổng công ty Điện lực Vinacomin
 • Địa điểm: Bình Thuận
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
  • Hệ thống chữa cháy 
  • Hệ thống báo cháy


7. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN HẢI DƯƠNG
 • Chủ đầu tư: Jaks Resources - Malaysia & Tập đoàn điện lực Trung Quốc.
 • Địa điểm: Hải Dương
 • Hạng mục thi công: Tư vấn thiết kế, thẩm duyệt & nghiệm thu PCCC


8. NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK MI 3
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
 • Địa điểm: Phước Sơn, Quảng Nam
 • Hạng mục thi công:
  • Tư vấn thiết kế, thẩm duyệt & nghiệm thu PCCC
  • Cung cấp vật tư PCCC


9. NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỒI XUÂN
 • Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Hồi Xuân 
 • Địa điểm: Thanh Hóa
 • Hạng mục thi công:
  • Tư vấn thiết kế, thẩm duyệt & nghiệm thu PCCC
  • Cung cấp vật tư PCCC


10. NHÀ MÁY XI MĂNG THĂNG LONG
 • Địa điểm: Hoành Bồ, Quảng Ninh
 • Hạng mục thi công:
  • Tư vấn thiết kế, thẩm duyệt & nghiệm thu PCCC
  • Cung cấp vật tư PCCC
Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN