So sánh sản phẩm

NGÂN HÀNG, CHUNG CƯ CAO TẦNG

1. NGÂN HÀNG MB BANK
- Địa điểm: Cát Linh, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí

 
2. NGÂN HÀNG VIETINBANK
- Địa điểm: Đà Nẵng, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí


3. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
4. NGÂN HÀNG VIETINBANK - ĐỘI CẤN
5.


 
Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN