So sánh sản phẩm

SÂN BAY QUỐC TẾ - INTERNATIONAL AIRPORT

1. SÂN BAY ĐÀ NẴNG 
- Địa điểm: Đà Nẵng
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí


1. SÂN BAY NỘI BÀI - THÁP KHÔNG LƯU
- Địa điểm: Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy
+ Hệ thống chữa cháy
+ hệ thống an ninh giám sát
+ Hệ chữa cháy khí


 
Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN