So sánh sản phẩm

CÔNG TRÌNH PHỨC HỢP CAO CẤP

1. ROYAL CITY
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
- Địa điểm: Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Siemens ECO FS18
+ Hệ thống chữa cháy
 


2. TIMES CITY
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
- Địa điểm: Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Siemens ECO FS18
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí CO2


3. HÒA BÌNH GREEN CITY - HÀ NỘI
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Bình
- Địa điểm: Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2


4. ĐÀ NẴNG GOLDEN BAY (HÒA BÌNH GREEN)

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Bình
- Địa điểm: Đà Nẵng
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2


5. MULBERRY LANE (CAPITALAND - SINGAPORE)

- Chủ đầu tư: Tập đoàn CapitaLand - Singapore
- Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy Foam


6. SEASONS AVENUE (CAPITALAND - SINGAPORE)

- Chủ đầu tư: Tập đoàn CapitaLand - Singapore
- Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy Foam


7. D'. PALAIS DE LOUIS (TÂN HOÀNG MINH)

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh
- Địa điểm: Nguyễn văn Huyên, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí FM200


8. D'. LE PONT D' (TÂN HOÀNG MINH)

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh
- Địa điểm: Hoàng Cầu, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy
+ Hệ chữa cháy khí FM200


9. THANG LONG NUMBER ONE

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Viglacera
- Địa điểm: Từ Liêm, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ thống chữa cháy nước
+ Hệ chữa cháy khí CO2


10. LOTTE CENTER HÀ NỘI
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Lotte - Hàn Quốc
- Địa điểm: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Hạng mục thi công: Lập trình các hệ thống
+ Hệ thống báo cháy Edwards EST3
+ Hệ chữa cháy khí CO2

 
Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN