So sánh sản phẩm

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
 • - Chủ đầu tư: Văn phòng Chính phủ
 • - Địa điểm: Hà Nội
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ báo cháy SIEMENS (Interactive)
+ Hệ chữa cháy Viking
+ Hệ quản lý rủi ro MM8000 (trên 3000 points)

 
2. TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • - Chủ đầu tư: Bộ Tài chính
 • - Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ báo cháy SIEMENS (FD Net)
+ Hệ chữa cháy nước
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2
+ Hệ quản lý rủi ro MM8000


3. KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • - Chủ đầu tư: Bộ Tài chính
 • - Địa điểm: Cát Linh, Hà Nội
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ báo cháy SIEMENS (FD Net)
+ Hệ chữa cháy nước 
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2
+ Hệ báo sớm Vesda
+ Hệ quản lý rủi ro MM8000

4. CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI
 • - Chủ đầu tư: Bộ Tài chính
 • - Địa điểm: Hà Nội
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ báo cháy Edwards EST3
+ Hệ chữa cháy nước 
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2
 


5. CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG
 • - Chủ đầu tư: Bộ Tài chính
 • - Địa điểm: Đà Nẵng
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ báo cháy Edwards EST3
+ Hệ chữa cháy nước 
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2


6. CỤC HẢI QUAN TP HCM
 • - Chủ đầu tư: Bộ Tài chính
 • - Địa điểm: TP HCM
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ báo cháy Edwards EST3
+ Hệ chữa cháy nước 
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2


7. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - HÀ NỘI
 • - Chủ đầu tư: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • - Địa điểm: Hà Nội
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C các hệ thống
+ Hệ chấm công, Access Control
+ Hệ báo cháy địa chỉ
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2


8. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 18 TỈNH
 • - Chủ đầu tư: Ngân hàng Nhà nước các tỉnh
 • - Địa điểm: 18 tỉnh thành
 • - Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt, T&C hệ thống 
+ Hệ chữa cháy khí CO2 & N2

 
Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN