So sánh sản phẩm

Thông tin chi tiết về đối tượng được bảo hiểm

Thông tin chi tiết về đối tượng được bảo hiểm

Sản phẩm được bảo hiểm:             Bình chữa cháy

Giới hạn trách nhiệm:                   1.500.000.000 VND cho mỗi sự cố

Giới hạn trách nhiệm về người:     200.000.000 VND/người/vụ

Chi phí pháp lý:                            Bao gồm (trong giới hạn trách nhiệm)

Giới hạn địa lý:                             Việt Nam

Giới hạn pháp lý:                          Việt Nam

Cơ sở khiếu nại:                           Cơ sở khiếu nại được lập

Mức khấu trừ:                              5% tổn thất, tối thiểu: 10.000.000 VND/vụ

Điều kiện & Điều khoản:              Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm (Ban hành theo Quyết định

số: 2303/QĐ-BHBV ngày 22/04/2019 của TGĐ TCT Bảo hiểm Bảo Việt)

Các điều khoản bổ sung:             Các điều khoản bổ sung sau được đính kèm và là một phần của

đơn bảo hiểm.

 

STT

Điều khoản bổ sung

Hạn mức phụ

 

1

BVGE011: Điều khoản loại trừ rủi ro an ninh mạng

 

2

BVGE023: Điều khoản về loại trừ rủi ro khủng bố NMA 2921

 

3

BVGE026: Điều khoản cấm vận thương mại quốc tế

 

4

BVGE032: Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm – LMA5396

 

5

BVGE033: Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

 

 

*Lưu ý: Quý khách hàng lưu ý phải giữ lại hóa đơn mua hàng để được áp dụng bảo hiểm.

Tags:,

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN